Aktuelle produkter

I Fairtrade-systemet finnes det standarder for over 300 forskjellige råvarer og det finnes over 30 000 forskjellige produkter på verdensmarkedet. I Norge er kaffe, bananer, blomster, sukker, sjokolade og vin de Fairetrade-produktene som er tilgjengelige på markedet.

Kaffe

Det drikkes over 2,5 milliarder kopper med kaffe hver eneste dag, og nordmenn ligger på toppen når det gjelder forbruk av kaffe. Over 25 millioner småskalabønder står for 70-80 % av verdens kaffeproduksjon. Mange av disse bøndene lever i ekstrem fattigdom og er særlig utsatt for klimaendringer som gjør kaffeproduksjon svært utfordrende. I følge en klimarapport vil halvparten av verdens kaffearealer være ubrukelige til produksjon av kaffebønner innen 2050. Det finnes flere utfordringer knyttet til kaffeproduksjon. Det mest alvorlige er at kaffe står på listen over råvarer med størst risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter. Dette ønsker Fairetrade å bekjempe.

Nordmenn elsker bananer

Nordmenn ligger ikke bare på toppen når det gjelder forbruk av kaffe, vi er også verdens mest bananelskende folkeslag. Bananen har vært en norsk favoritt i over 100 år. Flesteparten av verdens eksporterte bananer dyrkes i Latin-Amerika, der også de fleste Fairtrade-sertifiserte banankooperativene og plantasjene befinner seg. Internasjonal handel med bananer domineres av noen få multinasjonale selskaper. En utfordring med bananproduksjon er at mange av plantasjene sprøytemidler som skader miljøet og arbeidernes helse. Utslett, hodepine, kvalme og svimmelhet er vanlige plager som følge av eksponering for sprøytemidler, og forekomsten av kreft er høy hos bananarbeidere. Velger du Fairetrade-bananer slipper du å få i deg sprøytemidler, og du bidrar til å støtte arbeidet med å øke produksjonen av bananer som ikke skader miljøet eller bøndenes helse.

Kritikkverdige roser

I land som Ecuador og Kenya dyrkes det roser under kritikkverdige forhold. Lave lønninger, forbud mot å organisere seg og midlertidig ansettelse er utbredt. I tillegg er lange arbeidsdager og direkte kontakt med kjemiske midler direkte helseskadelig. Miljøet tar også stor skade fordi det er mye forurensing fra konvensjonell blomsterdyrking. Blomster som dyrkes i oppvarmede drivhus i Europa, står for mye høyere CO2-utslipp enn blomster dyrket i Sør, i drivhus som ikke trenger oppvarming, selv når man tar den lange transporten med fly med i beregningen. Blomster dyrkes nesten utelukkende ved plantasjer og i store gartnerier. Fairetrade jobber for å bedre forholdene til blomsterproduksjonen. Roser som har blitt merket med Fairetrade sikrer både miljøet og arbeidsforholdene til arbeiderne.

Vin

Vin forbindes med selskapelighet, kos og hygge, men det er alt annet enn hyggelig å tenke på hvordan mange av menneskene som dyrker vindruene lever og arbeider. Vindruer dyrkes i Europa og USA, men også i Latin-Amerika og Afrika. I Latin-Amerika sliter småbønder med dårlige inntekter, mens vingårdsarbeidere i Sør-Afrika lever og jobber under kritikkverdige forhold, med en inntekt langt under fattigdomsgrensen. Fairtrade sertifiserer både bondekooperativer og plantasjer som dyrker vindruer. Organisasjonen stiller strenge krav til lønn, arbeidsforhold, sosiale forhold og pris på råvaren. Målet er at bøndene skal få en inntekt som vil gi dem et anstendig liv, slik at de også kan legge om til en mer bærekraftig og miljøvennlig produksjon.