Flora

Flora er den nest største kommunen i Sogn og Fjordane fylkeskommune når det gjelder folketall, men arealmessig ligger den på en ellevteplass. Kommunen ligger helt ute ved kysten av fylket, og grenser i nord mot Bremanger og i øst mot Gloppen og Naustdal. Sør for Førdefjorden ligger Askvoll.  Kommunen strekker seg fra Ålfotbreen i øst og til havet i vest. Her er en skjærgård med et mylder av små og store øyer og et innland med brusende elver, vakre fjelltopper og stille vann. Kommunen er et eldorado for naturopplevelser, båtliv, jakt og fiske. Byen Florø ble grunnlagt i 1860 på nordvestsiden av Brandsøya. Den vestre delen av øya, med byen inkludert, ble imidlertid på kunstig vis skilt fra den østre ved utgravingen av Kanalen allerede på 1800-tallet.

Internasjonal kommune

Flora kommune fikk i 2006 tittelen “Internasjonal kommune” av Kommunenes Sentralforbund og Fredskorpset. Flora fikk tittelen for sitt brede internasjonale engasjement bl.a. i Nkhotakota, Malawi og Kelme i Litauen. Kronprins Haakon overrakte prisen til ordføreren 5. september i Flora samfunnshus under arrangementet “Der mennesker møtes”. Kronprinsessen deltok også på arrangementet. Det brede engasjementet med Kelme og Nkhotakota involverer ikke bare kommunen som organisasjon, men også lag og institusjoner som Florø Rotary, elevrådet ved Flora videregående skole og flere FK-arbeidsplasser.

Engasjert kommune

Flora er en engasjert kommune, og i år 2008 fikk de status som en Fairetrade-kommune. Fairetrade-kommuner bidrar ikke bare til å fremme en mer etisk handel, men de bidrar også til å fremme arbeidet for mer likestilling mellom menn og kvinner. Mye av verdens mat dyrkes av kvinner. I Afrika sør for Sahara og Karibia dyrker kvinner 60 og 80 % av maten. Allikevel er bare 25 % av alle registrerte småbønder og arbeidere som er tilknyttet Fairtrade, kvinner. Diskriminering er fortsatt den største grunnen til at mange ikke får muligheten til å utvikle seg.

Andel kvinner i landbruket

Andel kvinner i landbruket har økt over tid, av grunner som migrasjon, konflikt, HIV og aids. Kvinner har ikke tilgang til de samme rettighetene, lønnen, tekniske hjelpemidler og informasjonen som det menn har. Fairetrade jobber for at kvinner skal ha de samme fordelene og rettighetene som det menn har. Organisasjonen jobber også med å støtte samt beskytte barn og ungdommer fra blant annet farlige arbeidsforhold og tvangsarbeid. Ifølge ILO er det 152 millioner barn som jobber. Om lag 70 % av disse jobber i jordbrukssektoren. Fattigdom trekkes fram som hovedårsaken til at barn må ut å arbeide. Hvis foreldrene blir syke eller arbeidsledige, og har i tillegg lave lønninger, så må barna ut i arbeid for å hjelpe til med å brødfø familien. Mange barn må også slutte på skolen for å dra ut i jobb, eller for å være hjemme å passe småsøsken når foreldrene arbeider. Mangel på utdannelse styrker fattigdommen. I følge Den internasjonale arbeidsorganisasjonen dør hvert år om lag 22 000 barn og unge i arbeidsrelaterte ulykker. Fairetrade jobber med å hindre barnearbeid blant annet ved å sørge for at barn under 18 år ikke skal utføre arbeid som hindrer skolegang eller sosial, psykisk, og fysisk utvikling.