Hva er Fairetrade?

Direkte oversatt betyr Fairetrade rettferdig handel. Mange av de varene vi får kjøpt i dag, som matvarer, klær og elektronikk, blir produsert under helseskadelige, urettferdige og miljøskadelige forhold. Fairetrade ønsker å sette fokuset på denne urettferdigheten, samtidig som de jobber med å øke og forbedre den rettferdige handelen. Fairetrade setter krav til høyere råvarebetaling, tryggere arbeidsforhold og beskyttelse av miljøet. Gjennom disse kravene bidrar produksjon og handel, som følger Fairetrade-standarden, til et mer bærekraftig jordbruk og et bedre forhold for bønder og andre produsenter. Fokusområdene er i Afrika, Latin-Amerika og Asia. Fairtrade er verdens mest kjente og anerkjente sertifisering og merkeordning for rettferdig handel.

Internasjonalt symbol

Fairtrade-merket er det internasjonale symbolet på Fairtrade. Det brukes også som merkeordning, altså som en forbrukerveiledning på det ferdige produktet for å vise at råvareproduserende bønder og arbeidere har fått bedre handelsbetingelser, og at råvarene er dyrket etter standarder for trygge arbeidsforhold og bærekraftig jordbruk. Hovedregelen til Fairetrade er at de følger en råvare fra start til slutt. Dette for å kontrollere at Fairetrade-standarden blir fulgt opp til punkt og prikke. Fairetrade-varene er fullstendig sporbare. Merket finnes også for gull og bomull. Dette er spesialutgaver og finnes på varer som består utelukkende av Fairetrade-bomull og gull som har blitt hentet på en rettferdig og miljøvennlig måte.

Råvareproduserende småbønder og arbeidere møter en rekke utfordringer i jordbruket, på arbeidsplassen og i handelssituasjonen. Noen utfordringer varierer etter region og råvare, mens andre gjelder alle. Noen av utfordringene trenger et ekstra fokus, både i Fairtrade-standardene og i Fairtrades arbeid med å støtte de sertifiserte kooperativene og plantasjene. Fairetrade har programområder innenfor småskalajordbruk, klimatilpassing, arbeidstakers rettigheter, barnearbeid og kvinner og likestilling.

Småskalabønder

Det er over 1,65 millioner mennesker som er inkludert i Fairetrade, og hele 80 % av disse menneskene er småskalabønder. De fleste har en oppfatning om at verdens matproduksjon må foregå i en mindre skala, skal vi klare å brødfø den voksende verdensbefolkningen samt tilpasse oss klimaendringer. Fairetrade sitt mål er å forbedre hverdagen til småskalabøndene, ved å bidra til kunnskapsformidling og styrke deres rettigheter i internasjonal råvarehandel. Fairetrade jobber også med klimatilpassing. I det 21.århundret er global oppvarming vår største utfordring, og det krever at vi tenker nytt for å komme opp med nye løsninger på hvordan man kan produsere mat i et varmere og våtere miljø. De største konsekvensene vil komme i sør, og det er småskalabøndene som dyrker 70-80 % av verdens matforbruk.

Fairtrade jobber også med å forbedre kvinners levevilkår. Mye av verdens mat dyrkes av kvinner, i Afrika sør for Sahara og Karibia dyrker kvinner 60 og 80 % av maten. Allikevel er bare 25 % av alle registrerte småbønder og arbeidere som er tilknyttet Fairtrade, kvinner. Diskriminering er fortsatt et stort hinder for menneskelig utvikling i store deler av verden. Det er viktig at menn og kvinner blir behandlet likt skal vi få en mer rettferdig verden. Menneskelig utvikling fører til muligheter, og det er muligheter som gir fremgang i verden slik at vi alle får det bedre.