Hvorfor Fairetrade?

Hvorfor skal man velge produkter som er merket med Fairetrade? Vi som lever og bor i Norge konsumerer store mengder med råvarer og ferdigprodukter hver eneste dag, og mange av disse råvarene blir produsert i fattige u-land under umenneskelige forhold. Mange produksjonsmåter resulterer også i store miljøskader.

Fattigdom begrenser bærekraftig produksjon

Norge er et kaffeelskende, – og bananelskede land. Dette er råvarer som blir produsert av småskalabønder som strever med å få endene til å møtes. Fattigdommen resulterer blant annet i at bøndene ikke kan legge over til en mer bærekraftig produksjon. Klimaendringene rammer land i sør hardest, og skal bøndene fortsatt kunne dyrke jorden, krever det at man tilpasser seg klimaendringene. Hele 1/3 av verdens befolkning er småskalabønder og de produserer 70-80 % av verdens råvarer.

Rettferdig handel

Fairetrade er en organisasjon som jobber med å styrke den rettferdige handelen i hele verden. Organisasjonen jobber for at bønder og andre produsenter skal få en rettferdig lønn for arbeidet de legger ned, at prisene på råvarene tilsvarer arbeidet lagt ned i produksjonen, at produsentene jobber i trygge arbeidsforhold som ikke ødelegger helsen og at miljøet ikke skal forurenses. Fairetrade jobber også med å spre informasjon om klimatilpassing, bærekraftig produksjon og om likestilling mellom menn og kvinner. Det finnes flere årsaker til at Fairetrade eksisterer. Noen av hovedårsakene er at 80 % av all handelen foregår mellom u-land og i-land, millioner av bønder og plantasjearbeidere lever i ekstrem fattigdom, mange jobber i tillegg under helseskadelige forhold, fagorganisering er ofte forbudt, barnearbeid og tvangsarbeid er utbredt, miljøet ødelegges og mange opplever sterk diskriminering. Kjøper man Fairetrade-produkter er man med på å forebygge denne grove urettferdigheten. Vi har alle et ansvar for å verne om miljøet, sikre matproduksjonen slik at også fremtidige generasjoner har noe å leve av og at store konserner ikke utnytter store deler av befolkningen.

Etisk handel

Fairetrade jobber i hovedsak med å styrke den etiske handelen i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Organisasjonen har eksistert i over 20 år her i Norge, men mye gjenstår. De store konsernene må ta på seg et større ansvar for å styrke den etiske handelen, og skape mer bevissthet i befolkningen. Selv om forbrukerne har mye av ansvaret for å fremme etisk handel, er det vanskelig å vite hva som eksisterer på markedet om ikke de store konsernene rydder vei. Kaffe og mange andre produkter, som vi i Norge tar forgitt, står i fare for å forsvinne grunnet klimaendringer og lave inntekter for bøndene. En internasjonal avtale om etisk handel er viktig for å støtte Fairetrade sitt arbeid.

For 20 år siden kom den første kaffen som var merket med Fairetrade i Norge, og siden den gangen har nordmenn drukket over 1 milliard kopper med Fairetrade-kaffe. Forbruket har bidratt med at bønder i land som Etiopia har fått en mer stabil inntekt. Det har også bidratt til kunnskapsøkning og at bøndene tar mer hensyn til miljøet. Bøndene har investert Fairtrade-inntekter i helsetilbud, skoler, utdanning og pensjonssystemer. Alt dette utgjør en stor forskjell for den enkelte bondefamilie.