Kongsberg

Kongsberg er en bykommune i Buskerud fylkeskommune, som fikk Fairetrade-status i år 2009. Bykommunen grenser i nord til Flesberg, i øst mot Øvre Eiker og Hof, i sør mot Skien, Siljan og Lardal, og i vest mot Notodden og Sauherad kommuner. Kongsberg har 27 013 innbyggere. Nabobyene er Rjukan, Notodden, Hokksund og Drammen. Med sine sølvgruver og fortid som landets største bergverkssamfunn, er Kongsberg Norges eldste industriby. Tradisjonene fra Kongsberg Våpenfabrikk har gitt byen betydelige fagmiljøer innen produksjon av høyteknologivåpen, bildeler og utstyr til skipsfart, luftfart og olje- og gassindustrien.

Grunnlagt i 1624

Kongsberg ble grunnlagt av kong Christian IV i 1624 etter at det var blitt funnet sølv der året før. Bergstaden Königsberg og kongelig sølvverk ble anlagt året etter. Den offisielle historien vil ha det til at det var gjeterbarna Jacob Grosvold og Helga Værp som oppdaget sølvet en sommerdag i 1623. Senere forskning har funnet indikasjoner på at det også før denne tiden var lokal kjennskap til eksistensen av edle metaller i traktene. I 1683 ble Sølvverket statens eiendom for godt. Rask utbygging gjorde at antallet arbeidere mot slutten av 1600-tallet steg betraktelig. Andelen nordmenn i arbeidskretsen økte, men funksjonærstillingene fortsatte lenge å være tyskdominerte. Kongsberg ble nærmest et lite stykke Tyskland i Norge. Gruvene fikk tyske navn, gudstjenesten var først kun på tysk, senere både på tysk og på dansk.

Internasjonal jazzfestival

Byen er kjent for sine skitradisjoner, sine yrende teknologinæringer og den internasjonale Kongsberg Jazzfestival, som har blitt arrangert hvert år siden 1964. Flere nye festivaler har også blitt startet på Kongsberg de seneste årene, nærmere bestemt Glogerfestspillene og Kongsberg Krim. Musikkhuset Energi Mølla er Kongsbergs musikk- og kulturscene. Her arrangerer flere av byens kulturforeninger forestillinger året rundt. Kongsbergmarken har vært en sentral kulturbegivenhet i byens liv siden 1633. Her har norske folkemusikere møtt hverandre jevnlig siden 1700-tallet. Kommunens tusenårssted er Kirketorget, som ligger sentralt på Vestsida. Torget ble oppusser og «reåpnet» i 2003 og er i dag en kommunal storstue. I tillegg til å være en kulturby har også Kongsberg mye å tilby alle som er interesserte i natur og friluftsliv. Bykommunen huser flere naturreservater, naturminner og landskapsvernområder. Dette er vernede områder som er hjem for en unik sammensetting av flora og fauna. Eikermoen er et naturminne som ble opprettet i 1951. De fleste naturreservatene ble opprettet i år 1992.

Fairtrade-kommune siden 2009

I 2009 ble Kongsberg en Fairetrade-kommune. Fairetrade-kommunene har blant annet ansvar for innkjøpet, og dette er et stort skritt i riktig retning for å fremme en mer etisk handel, både lokalt og globalt. Det å få status som en Fairetrade-kommune er også et viktig bidrag til det «grønne skiftet». Fairetrade jobber ikke bare for en mer etisk handel mellom u-land og i-land, men også for at råvarer skal bli dyrket og produsert på en mer bærekraftig og miljøvennlig måte. Organisasjonen hjelper bønder i overgangsfasen, og de bidrar med viktig kunnskapsformidling om klimatilpassing. Ifølge flere klimarapporter er det landene i sør som er og vil bli hardest rammet av klimaendringene vi er vitne til i dag.