Kriterier for å bli Fairtrade-kommune

Stadig flere kommuner ønsker å få status som Fairtrade-kommune, samtidig som interessen rundt fairtrade og rettferdig handel øker. Eventyret startet i en liten by som heter Garstang i England i 2000. Den ble utnevnt til verdens første Fairtrade-by. Siden den gangen har konseptet spredd seg til hele verden, og i dag finnes det 1 500 Fairetrade-kommuner og byer, fordelt mellom hele 20 land. Bare i Norge finnes det 38 Fairetrade-kommuner, og den siste norske kommunen som fikk denne statusen var Sarpsborg som ligger i Østfold fylkeskommune.

Opprettet i 1988

Fairtrade-systemet ble opprettet i 1988 og skal hjelpe fattige småprodusenter i u-land til en bedre pris og bedre betingelser for varene de produserer. For hvert eneste produkt finnes det egne kriterier som sikrer produsentene en stabil og akseptabel inntekt, kreditt og langtidskontrakter. Fairetrade-kommune får mye oppmerksomhet, og de er et viktig ledd for å spre kunnskap g interesse for en rettferdig handel. Mange av kommune legger ned en iherdig innsats, og dette har bidratt til å forbedre hverdagen og forholdene til mange bønder og småprodusenter i u-land. Mange har til og med kommet seg ut av fattigdommen.

Grunnkriteriene

For å få status som Fairtrade-kommune må et utvalg grunnkriterier som er satt av Fairtrade Norge oppfylles. Når kommunen oppnår status som en Fairtrade-kommune, skal det også drives et kontinuerlig arbeid i kommunen for å øke kunnskapen om etisk handel, og for å øke forbruket av Fairtrade-merkede produkter. Konseptet Fairtrade-kommune gir en ramme å arbeide innenfor når det gjelder etisk forbruk, og kan også fungere som springbrett for andre initiativer innenfor miljø og rettferdighet. Det er fem grunnleggende kriterier som må oppfylles for at norske kommuner skal få status som en Fairtrade-kommune:

1. Det skal serveres Fairtrade-merket kaffe i kommunens sentraladministrasjon, og på politiske møter. Videre må det dannes en lokal styringsgruppe som har ansvaret for å drive arbeidet fremover. Styringsgruppen må minimum ha en representant fra kommunens administrasjon og anbefales å være bredt sammensatt.

2. Et utvalg av Fairtrade-merkede produkter må være tilgjengelig for forbrukere i lokale butikker og på serveringssteder.

3.Fairtrade-merkede produkter må benyttes i et visst antall lokale bedrifter, skoler, kirker eller lignende.

4. Skolene i kommunen oppfordres til å arbeide for å få status som Fairtrade-skoler, tematisere Fairtrade i undervisningen og benytte seg av Fairtrade-merkede produkter.

5. Det skal drives et aktivt informasjonsarbeid i kommunen og det oppfordres til at Fairtrade-kommunene tar del i Fairtrade Norge sine nasjonale aktiviteter og kampanjer.

Fairtraide Norge

Fairtrade Norge ble stiftet i 1997. I dag finnes det blant annet kaffe, te, bananer, roser, ris, appelsinjuice, sjokolade, vin, sukker, iskrem og honning med Fairtrade-merket på i norske butikker. Fairtrade gikk tidligere under navnet Max Havelaar, etter en romanfigur hos den nederlandske forfatteren Multatuli, (Eduard Douwes Dekker). I romanen «Max Havelaar Or the Coffee Auctions of the Dutch Trading Company» blir hovedpersonen, som er offisiell utsending til Indonesia, opprørt over måten lokalbefolkningen behandles på. Dermed vekkes en voldsom rettferdighetssans. Fairetrade sin store arbeidsinnsats har bidratt til å sette rettferdig handel på dagsordenen.