Sandnes

I dag eksisterer det over 1 900 Fairetrade-kommuner I hele verden. Siden år 2000 har engasjementet for etisk handel spredt seg som ild i tørt gress, og stadig flere kommuner utnevnes til Fairetrade-kommuner. Engasjementet bidrar til å løfte bønder og plantasjearbeidere i u-land ut av fattigdommen. En Fairtrade-kommune bidrar til fattigdomsbekjempelse og utvikling hos bønder og arbeidere i sør gjennom sine innkjøp. Statusen som Fairtrade-kommune danner dessuten en god ramme for kommunikasjon og aktiviteter tilknyttet bærekraft, samfunnsansvar og internasjonal solidaritet. Sandnes kommune i Rogaland fylkeskommune fikk status som Fairetrade-kommune i år 2009.

Rogaland fylkeskommune

Sandnes er en by og kommune i Rogaland fylkeskommune. Kommunen grenser til Gjesdal, Time, Stavanger, Klepp og Sola, og ligger innerst i Gandsfjorden. Sandnes kommune er med sine 75 531 innbyggere Norges syvende største by og åttende største kommune. Sandnes var opprinnelig mest kjent for sitt teglverk, – og pottemakerindustri, mens produksjonen av tekstilprodukter og sykler har satt byen på kartet i nyere tid. Byen er også hjem for Vitensenteret, et museum som blant annet formidler kunnskap om naturvitenskap og teknologi gjennom forskjellige utstillinger. Sandnes er også Rogalands tredje største landbrukskommune og dermed også en av Norges største landbrukskommuner.

Innerst i Gandsfjorden

Sandnes ligger innerst i Gandsfjorden. Bysenteret ligger like vest for fjorden Vågen og tettbebyggelsen omkranser fjorden og dalen i fortsettelsen, Ganddal, med hovedtyngden på vestsiden, mens kommunen har størst areal på østsiden. Topografisk utgjør Gandsfjorden og Ganddalen et markert skille mellom slettelandskapet Lav-Jæren i vest og det kuperte høylandskapet mot Høgsfjorden og Høy-Jæren i øst. Kommunens høyeste punkt er Bynuten som er på 671 meter over havet. I 2001 fikk Sandnes utmerkelsen «Årets kulturkommune i Rogaland» for offensiv satsing innenfor kulturområdet. Kommunen var tidlig ute med etablering av musikkskole, og har lenge hatt et bredt frivillig kulturliv. Ved tusenårsskiftet ble Sandnes kulturhus åpnet. Sandnes museum er en del av Jærmuseet, og fikk i 2008 et nytt regionalt vitensenter, Vitenfabrikken. Sandnes kommune var partner i Stavanger2008 sammen med Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune da Stavangerregionen hadde status som Europeisk kulturhovedstad i 2008.

Fire krav

Det er fire kravene som må være på plass når en kommune skal søke om å bli en Fairetrade-kommune. Disse fire kravene er:

  1. Det må opprettes et politisk vedtak om at kommunen skal være en Fairtrade-kommune.
  2. En nedsatt styringsgruppe med tre funksjoner: politisk støtte (dvs. kontakt med, og vedvarende forankring i lokalpolitikken), kontakt med kommunens innkjøpsavdeling og kontakt med Fairtrade Norge må opprettes.
  3. Det er krav om innkjøp av Fairtrade-sertifiserte varer i minst to produktkategorier, hvorav den ene må være kaffe. Det settes progresjonsmål ut i fra dagens status, som så følges opp gjennom innkjøp.
  4. Det må være minst en kontaktperson til Fairtrade-Norge. Informasjon om kontaktpersonen skal alltid være oppdatert.

Når en kommune oppfyller alle disse kravene, kan den aktuelle kommunen begynne på søknadsprosessen om å bli Fairetrade-sertifisert. Også fylker kan søke om å bli Fairetrade-sertifiserte, men da er kravene og søknadsprosessen annerledes og mer omfattende enn når enkelte kommuner søker. Skal man beholde Fairetrade-statusen må kommunene søke igjen hvert andre år.